Wyszukaj

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej lub poznać szczegóły oferty?Skontaktuj się z nami!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Art. 1. [Informacje podstawowe]

Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://pakujemy24.pl (zwanej dalej „Stroną”).

Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: FOLPAK SP. Z O.O. ul. POD BOREM 23, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, KRS: 0000172079, NIP: 8130333419, (zwany dalej „Usługodawcą”).

Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
– poczty e-mail: sklep@pakujemy24.pl
– telefonicznie: +48 17 851 61 69
Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 01.01.2024 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sprzedaż opakowań.
Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy bezpłatne usługi:
– publikacji komentarzy;
– subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami,
ofertami specjalnymi);
– zapisania się na wizytę z wykorzystaniem zewnętrznego systemu;
Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
– urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
– przeglądarkę internetową,
– jeśli będziesz chciał zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail,
– jeśli będziesz chciał zapisać się na wizytę za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji wizyt będziesz musiał posiadać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Komentarze]

Na Stronie możesz publikować komentarze. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 5 [Newsletter]

Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 6 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: sklep@pakujemy24.pl
Reklamacja powinna zawierać:
– Twoje imię oraz adres e-mail,
– dokładny opis i powód reklamacji,
– Twoje żądania, propozycje i wnioski.
Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 7 [Rozwiązywanie sporów]

Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

Art. 8 [Ochrona danych osobowych]

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://pakujemy24.pl/polityka-prywatnosci/

Do góry